Заяви ЦДАКР

ЦДАКР увійде до робочої групи з розробки нового проекту закону з підтримки приватних оборонних підприємств

Робоче засідання з обговорення проекту Закону України «Про гарантування прав інвесторів та залучення приватних інвестицій на умовах застосування механізму державно-приватного партнерства в оборонно-промисловому комплексі» відбулося 10 лютого 2017 року за ініціативою Громадської спілки «Ліга оборонних підприємств України» (Ліга). Зокрема, фахівці висловили низку пропозицій народному депутату Ярославу Маркевичу, який є автором даного законопроекту та виступає за рівні можливості оборонних підприємств держави.

Представники Ліги, до якої в цей час входить понад два десятки оборонно-промислових підприємств, наполягають на необхідності формування інституту державно-приватного партнерства (надалі – ДПП) у сфері національної безпеки та оборони України (надалі – НБО) та, зокрема, створення рівних прав для профільних підприємств як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках. Вони пропонують прописати відповідні положення у такому згаданому Законі України.

На переконання членів Ліги, на сьогоднішній день приватні підприємства, що займаються виробництвом оборонної техніки, стикаються з тотальною монополізацією відповідної сфери ринку з боку державних підприємств. Все це, наполягають в Лізі, у свою чергу, негативно впливає на конкурентоспроможність приватних підприємствяк на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, а також створює перепони для залучення інвестиційних капіталовкладень та інноваційних технологій у сферу НБО.

При цьому, пояснюють в Лізі, на нормативному рівні чинне законодавство України прямо не дозволяє застосовувати механізми ДПП у сфері НБО, цим самим ускладнюючи належне забезпечення державних інтересів у зазначеній сфері. То ж, як вказують підприємці, розробка законопроекту направлена на досягнення пріоритетів проведення реформ оборонно-промислового комплексу та системи національної безпеки України відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», Стратегії національної безпеки України.

Висловлюючи загальну позицію, директор НПП «Атлон-Авіа» Артем В’юнник (член Правління Ліги), окреслив найважливіші проблеми приватних підприємців в оборонній сфері. На його думку, найгостріші з них є постанова КМУ №345 «Про затвердження Порядку постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час особливого періоду, введення надзвичайного стану та у період проведення антитерористичної операції», в якій не зазначено сторону, яка обслуговуватиме оборонну техніку;  права на інтелектуальну власність з виробництва оборонної техніки тощо.

В Лізі переконані, що реалії сьогодення вимагають прийняття даного законопроекту, який гарантуватиме рівноправні відносини між державою та приватними підприємствами. На думку керівника Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) Валентина Бадрака (член Правління Ліги) до групи з розробки законопроекту доречним було б залучити представників владних кіл та створити відповідну лобістську групу з числа народних обранців.

Фахівці ОПК та народні депутати домовилися про розширення співпраці у сфері зміни законодавчого поля у галузі функціонування оборонної промисловості. В робочій зустрічі Ліги оборонних підприємств України взяли участь народні депутати Ярослав Маркевич та Анатолій Гіршфельд, а також представники Асоціації виробників озброєння та військокої техники.