Дослідження

Розвиток спроможностей інституційного нагляду у секторі безпеки України

/ English version /

Спільний проєкт Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння з Центром досліджень європейської безпеки (Нідерланди). За підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів.

Ця доповідь є частиною проекту “Посилення нагляду за сектором безпеки  в Україні: розвиток відносин та спроможності незалежних суб’єктів нагляду – проект BOS 2019” (Bolstering Oversight of the Security Sector in Ukraine: Developing Relations and Capacity of Independent Oversight Actors – The BOS project 2019-20), що реалізується Центром досліджень європейської безпеки (Centre for European Security Studies, CESS) та Центром дослідження армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Проект об’єднує ряд суб’єктів нагляду – громадянське суспільство, Парламент, офіс Уповноваженого з прав людини та Рахункову палату – для навчання та досліджень з метою сприяння незалежному нагляду за сектором безпеки в Україні. Цей короткий аналіз присвячений ролі Парламенту, Омбудсмена та Рахункової палати у нагляді за сектором безпеки. Попередній допис стосувався ролі громадянського суспільства.

Документ ґрунтується на всебічному аналітичному дослідженні співробітників CESS та серії напівструктурованих інтерв’ю з кількома зацікавленими представниками громадянського суспільства та інших наглядових установ, які були проведені співробітниками CESS під час місії з оцінки в Києві у травні 2019 року. Подальший матеріал був отриманий в ході оцінки трьох навчальних семінарів з групою суб’єктів нагляду, що проходили в період з червня по листопад 2019 року. Деякі експерти з громадянського суспільства, які відвідували тренінг, заповнили поглиблене опитування, яке також було використане для підготовки цього документу. Значний внесок зробив Леонід Поляков із ЦДАКР, який розглянув початковий проект цього документу. Автор також хоче подякувати члену правління CESS Пітеру Ванхутте та директору CESS Мерайну Хартогу за коментарі до попереднього проекту цього документу.

Проект BOS фінансується Міністерством закордонних справ Нідерландів.

Ключові моменти:

• Уряд Зеленського та орган законодавчої влади, в якому домінує партія «Слуга народу», все ще можуть запропонувати нові можливості для поновлення демократичних реформ, якщо їх заходи будуть не косметичними,  а справжніми структурними змінами.

• Українському парламенту потрібна інституційна реформа та продовження розбудови потенціалу ефективного впливу на питання національної безпеки, оборони та розвідки, але донорам необхідно ретельно оцінити, у кого і в що інвестувати.

• Омбудсмен та Рахункова палата не отримали необхідної уваги з боку міжнародної спільноти донорів, і їхній вплив на контроль за сектором безпеки залишається обмеженим.