Заяви ЦДАКР

ЦДАКР БЕРЕ УЧАСТЬ У СТВОРЕННІ ЛІГИ ОБОРОННИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ – ПОТУЖНОГО ОБ’ЄДНАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ОПК

Рішення створити неурядове об’єднання українських підприємств і організацій, які є виробниками/розробниками продукції оборонного та подвійного призначення, було прийняте під час ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2016» керівниками декількох десятків таких структур. На цей час завершується юридичне оформлення об’єднання під назвою «Ліга оборонних підприємств України» (далі - Ліга). Прес-реліз

Рішення створити неурядове об’єднання українських підприємств і організацій, які є виробниками/розробниками продукції оборонного та подвійного призначення, було прийняте під час ХІІІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека-2016» керівниками декількох десятків таких структур. На цей час завершується юридичне оформлення об’єднання під назвою «Ліга оборонних підприємств України» (далі – Ліга).

Створення Ліги пов’язано із наміром об’єднати зусилля приватних підприємств оборонної промисловості навколо удосконалення внутрішньої кооперації, налагодження ефективного державно-приватного партнерства у оборонно-промисловій сфері, реалізації спільних зусиль щодо удосконалення маркетингу оборонної продукції приватних підприємств як всередині держави, так і на ринках іноземних держав. Головним напрямом роботи Ліги визначено участь її членів у ефективному та якісному переозброєнню Збройних Сил України. Ліга планує плідно співпрацювати з Урядом України та усіма українськими оборонно-промисловими структурами, а також використовувати прямі комунікації з такими ж асоціаціями оборонної промисловості іноземних держав, що є світовою практикою. З метою розвитку комунікацій Ліга має намір вперше в історії України створити реєстр перспективних розробок озброєнь і військової техніки.

Варто підкреслити, що на цей час кількість вітчизняних приватних підприємств оборонної промисловості вже перевищує кількість державних підприємств. Саме приватні підприємства виробляють дві третини оборонної продукції держави, а гнучкість приватного сектору дозволяє стверджувати, що саме такі високотехнологічні виробництва здатні перетворитися на локомотив національної економіки.

У зв’язку з означеним Ліга виступає за поступову зміну колишніх радянських механізмів та процедур на внутрішньому ринку озброєнь. А саме, у напрямку створення рівних прав для діяльності приватних і державних підприємств, певних змін у нормативно-правовій базі, що регламентує функціонування ОПК. Окремим напрямком зусиль Ліги стане формування умов для інвестицій держави у новітні розробки і виробництво озброєнь та військової техніки та заохочення держави для партнерства у проектах з державними гарантіями закупівель в рамках державного оборонного замовлення (за умов відповідності технічних характеристик). А також створення нових умов для використання можливостей військово-технічного співробітництва з метою створення спільних з іноземними компаніями виробництв, залучення нових технологій в Україну, а також для залучення інвестицій провідних світових компаній.

Ліга передбачає представлення владі України альтернативні можливості розвитку ОПК України на основі передового західного досвіду.

Серед першочергових завдань представники Ліги визначили наступні:

  1. Розробка (внесення змін), експертне та наукове забезпечення, а також супроводження прийняття необхідних законів, наприклад, щодо виробництва озброєнь, військової  та спеціальної техніки,гарантування прав інвестицій і інвестиції в ОПК України, державно-приватного партнерства, військово-технічного співробітництва і інших законодавчих актів.
  2. Сприяння посиленню парламентського та громадського контролю за сектором безпеки у частині забезпечення переозброєння Сектору оборони та безпеки України новітніми зразками та реформування оборонної промисловості.
  3. Сприяння зняттю штучних перешкод в чинних підзаконних актах формуванню партнерства приватного сектору з урядовими, насамперед, силовими структурами України та громадянським суспільством з метою максимального сприяння досягненню гарантованих спроможностей ефективного захисту і оборони держави в умовах ведення війни нової генерації.

4. Формування і публічне супроводження привабливої моделі для західних інвестицій в ОПК, а також співробітництво з провідними західними компаніями, фондами і грантами у сфері новітніх технологій подвійного використання, в тому числі, трансферу технологій в Україну.

5. Забезпечення лібералізації національної системи експорту озброєнь та військової техніки у бік зміни існуючої системи та забезпечення можливості підприємств ОПК здійснювати зовнішньоекономічну діяльність на умовах отримання ліцензії (по спрощеним процедурам) і інформування Державної служби експортного контролю про її ведення.