Заяви ЦДАКР

Г.ПЕРЕПЕЛИЦЯ ПРЕДСТАВИТЬ СВОЮ КНИГУ-ДОСЛІДЖЕННЯ РОСІЙСЬКОЇ ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ

Інститут зовнішньої політики ДАУ при МЗС України представляє на розсуд читачів нове видання про сучасну російсько-українську війну – книгу Г.М. Перепелиці « Україна – Росія: війна в умовах співіснування.

Інститут зовнішньої політики ДАУ при МЗС України представляє на розсуд  читачів нове видання про сучасну  російсько-українську війну – книгу Г.М. Перепелиці « Україна – Росія: війна в умовах співіснування

 

Мало хто вірив, що в умовах ХХІ століття, періоду стабільності в Європі та 25 років існування незалежної української держави, Росія наважиться на відкриту і підступну воєнну агресію проти України. Саме такий віроломний напад «старшого брата» спонукав багатьох в Україні та за її межами переосмислити наші «братні» стосунки з Росією. Це прагнення до переосмислення спонукало автора до з’ясування сутності цих відносин та дослідження тих коренів і рушійних сил, які переводять російсько-українські відносини в стан конфлікту та вищої форми його прояву – війни.    

В цілому російсько-українські відносини складають доволі складний конгломерат взаємозв’язків, протиріч і тенденцій, які досить складно описати спираючись тільки на один методологічний підхід. Це створює ризик однобокого висвітлення цього комплексу двосторонніх відносин. Тим більше що українсько-російські відносини не вкладаються у формат двосторонніх стосунків, як це прийнято розглядати в контексті інтеракціоністського підходу. Їх глибина і значущість настільки велика, що вони почасти стають предметом багатосторонніх відносин і здатні чинити вплив на регіональні системи міжнародних відносин.

Очевидно, що така історична значимість сама по собі вже містить  не тільки мотивацію до єднання, але й несе в собі колосальний конфліктогенний потенціал. Предмети або сфери, які  мають життєво важливу суспільну чи матеріальну значимість здебільшого одночасно є і предметом конфліктів. Отже, комплексний аналіз українсько-російських відносин не може бути повним і самодостатнім без з’ясування цієї конфліктогенної проблематики.

Інше питання, яким задався автор в цій книзі: чого більше в цих відносинах – гармонії чи конфліктності? Без з’ясування цього питання неможливо вибудувати політику і визначати подальшу перспективу взаємовідносин. Дослідження показало, що конфліктогенність російсько-українських відносин криється в самій природі  національного інтересу Росії, який спирається на потужний духовний базис імперської свідомості російського суспільства. На таку агресивну російську політику є потужний запит в російському соціумі. Імперська свідомість російського суспільства в свою чергу є джерелом конфліктогенності як внутрішньої, так і зовнішньої політики Росії, оскільки з таким запитом не можуть погодитись інші суб’єкти міжнародних відносин.

Отже, цей загальнометодологічний огляд природи національного інтересу Росії дає нам можливість перейти до головного більш важливого питання: того як національний інтерес інтерпретується і реалізується у відносинах з Україною і, яке місце вона посідає в структурі цього інтересу? Відповіді на ці питання дозволяють нам вирішити основну дилему українсько-російських відносин: війни чи мирного співіснування України і Росії як незалежних держав. Якщо класик американської геополітики Н. Спайкмен стверджує, що конфлікт в міжнародному середовищі більш характерний, ніж співпраця, то тоді перед українцями постає питання, як вижити в умовах війни з Росією і при цьому зберегти свій державний суверенітет? Якщо співіснування – то на яких умовах воно можливе і наскільки воно може бути тривалим та стійким? Історія українсько-російських відносин доводить, що таке співіснування двох незалежних держав можливе, але тільки в досить короткий історичний проміжок часу, в періоди слабкості Росії і відповідно встановлення на цьому тлі нової рівноваги сил на міжнародній арені, які фактично закріплювали той силовий дисбаланс, який склався між Росією і Заходом на користь останнього.

За своїм змістом книга розкриває передумови  та еволюцію російсько-українського конфлікту, стратегічні цілі та інтереси України та Росії у війні, особливості гібридної війни Росії, стратегію і тактику сторін у війні та її міжнародні наслідки. Сподіваюсь, що відповіді на такі доленосні питання читачі знайдуть в цій книзі.                                                           

Презентація книги відбудеться 27 квітня (четвер) 2017 року з 16.00 до 17:30 за адресою:

Київ, вул. Пирогова, 6-А, Прес-клуб ГДІП. Початок реєстрації о 15.30.

Просимо підтвердити участь у заході до 26 квітня 2017 року за тел.: 0(68) 0176014