Наталя Пелагеша

Керівник Програми досліджень пропаганди та контрпропаганди Центру досліджень армії, конверсії і роззброєння (ЦДАКР).

Має ступінь доктора філософії з політичних наук зі спеціальності «Етнополітологія та етнодержавознавство» від Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України (2009).

Працювала у Національному інституті стратегічних досліджень на посадах заступника завідувача відділу зовнішньої політики, завідувача відділу досліджень Росії та країн СНД, заступника завідувача відділу культурної політики, старшого консультанта відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень (2007 – 2013); у відділі соціальної філософії Інституту філософії ім. Г. Сковороди НАН України.

Викладала у Національній академії державного управління при Президентові України (кафедра політичної аналітики та прогнозування) та Національному університеті інформаційно-комунікаційних технологій (кафедра соціальних наук).

Автор монографії «Україна у смислових війнах постмодерну: трансформація української національної ідентичності в умовах глобалізації» (НІСД, 2008) та публікацій в науковій періодиці та пресі.

Ступінь магістра за фахом «Міжнародні відносини» за напрямом «Європейська політика» отримала від Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка («European Policy» programme within the TEMPUS TACIS project was jointly organized by the Institute of International Relations of Kyiv National Taras Shevchenko University, Universite Libre de Bruxelles (Belgium), University of Munster (Germany), University of Hull (United Kingdom), 2000).

Ступінь бакалавра зі спеціальності «Міжнародні відносини» має від Київського слов’янського університету (1998).

Закінчила Український національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова за фахом «Вчитель української мови та літератури» (1996).

Була слухачкою міжнародних освітніх програм та курсів Коледжу міжнародних та безпекових досліджень Центру безпекових досліджень ім. Дж. Маршалла (ФРН), Національної академії державного управління при президентові України, Московського державного інституту міжнародних відносин МЗС Росії (МГИМО (у)), Санкт-Петербургського державного університету (РФ).

Наукові інтереси: соціокультурні механізми формування великих колективних ідентичностей, європейська та національні ідентичності, трансформаційні процеси на пострадянському просторі, соціальний інжиніринг, soft power, PR та пропаганда, совєтологія, лінгвістична совєтологія.

Здобувач наукового ступеня доктора політичних наук за спеціальністю 21.01.01 – основи національної безпеки (політичні науки) Національного інституту стратегічних досліджень. Тема докторської дисертації: «Стратегії безпеки слабких держав (на прикладі країн пострадянського простору)».

Електронна пошта: pcprp@ukr.net

Пропаганда та Контрпропаганда Публікації експертів

Глобальний контрпропагандистський фронт: напрямки, організація, планування

Контрпропагандистський фронт може мати два напрямки. Перший – глобальний, спрямований на нейтралізацію маніпулятивних впливів путінської пропаганди на світові...

Пропаганда та Контрпропаганда Публікації експертів

«Інформаційний Рамштайн» чи глобальний контрпропагандистський фронт?

Систему пропаганди, створену путінським режимом, слід розглядати як окрему армію, що веде воєнні дії проти України та світу на території України, на території...

Пропаганда та Контрпропаганда Публікації експертів

Програма Досліджень пропаганди та контрпропаганди

Програма досліджень пропаганди та контрпропаганди започаткована у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння з метою вивчення створеної в РФ системи...