Пропаганда та Контрпропаганда Публікації експертів

Програма Досліджень пропаганди та контрпропаганди

Програма досліджень пропаганди та контрпропаганди започаткована у Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння з метою вивчення створеної в РФ системи пропаганди та розробки контрпропагандистських заходів, спрямованих на її нейтралізацію. Ця система розглядається фахівцями Центру як складова частина збройних сил РФ, окрема армія, що веде військові дії проти України на території України, на території РФ та у світі загалом.

В межах Програми вивчення системи пропаганди відбувається на фундаментальному, оперативному та кібернетичному рівнях. Фундаментальний рівень передбачає смисловий та інституційний напрямки досліджень. На смисловому рівні вивчаються смислові методи, практики та засоби впливу пропаганди на об’єкти впливу та наслідки цього впливу. На інституційному рівні досліджується історія виникнення пропагандистських інституцій в РФ, їх структура, принципи діяльності та взаємодії як всередині РФ, так і на глобальному рівні.

На оперативному рівні вивчаються та систематизуються поточні пропагандистські дії та повідомлення, розробляються стратегії та тактики оперативного реагування на них. На підставі висновків та результатів, отриманих на всіх рівнях досліджень, розробляються методи та засоби контрпропаганди.

З огляду на потужність використання пропагандою можливостей сучасних цифрових технологій в межах програми окремо виділений кібернетичний рівень. Фахівці центру, що працюють у даному напрямку, вивчають та узагальнюють діяльність пропаганди у світовій мережі Інтернет.

Програма досліджень пропаганди та контрпропаганди здійснюється на національному та міжнародному рівнях, координує співпрацю національних та міжнародних громадських та урядових структур, аналітичних центрів, університетів та науково-дослідних інститутів, що вивчають пропаганду та контрпропаганду, співпрацює з російською опозицією.

Програма досліджень пропаганди та контрпропаганди ЦДАКР здійснюється у партнерстві з Українським інститутом безпекових досліджень (УІБД).

Керівник програми: Наталя Євгеніївна Пелагеша.