Заяви ЦДАКР

ЦДАКР та Defense Express взяли участь в експертній конференції з питань гуманітарного розмінування та мінімізації ризиків інцидентів з вибухонебезпечними предметами на Донбасі

27-30 квітня 2015 року в місті Женева (Швейцарія) за ініціативи Женевського центру демократичного контролю над збройними силами (DCAF), Женевського міжнародного центру гуманітарного розмінування (GICHD- Geneva International Centre for Humanitarian Demining) та Організації безпеки та співробітництва в Європі (OSCE - Organization for Security and Co-operation in Europe) було проведено круглий стіл "Сучасний стан сектору безпеки, виклики в процесі гуманітарного розмінування та нейтралізації вибухонебезпечних пережитків війни" ("Ukraine’s Current Security, Humanitarian Demining and Explosive Remnants of War (ERW) Challenges").

Метою даного заходу стало формування правової законодавчої бази реалізації процесу розмінування звільнених українських територій, а також суміжних із окупованими частинами Донецької та Луганської областей. Під час круглого також обговорювалися питання організації міжнародної співпраці з метою надання допомоги Україні в процесі розмінування. До заходу залучалися представники українського урядового та неурядового секторів, іноземні експерти DCAF, GICHD та OSCE

Іноземні спеціалісти в цілому об’єктивно оцінюють ситуацію в Україні пов’язану з процесом розмінування і розуміються існуючи проблеми. Тим не менш вони акцентують увагу на тому, що в Україні питаннями розмінуванням займається чисельна кількість установ та відомств – підрозділи СБУ, Міністерства оборони, МВС, Державної службі з надзвичайних ситуацій, Державної служби транспорту тощо, однак  відсутній єдиний керуючий та координуючий державний орган, який би розробляв програму протимінної діяльності в Україні, а також відсутній єдиний національний центр розмінування, який би безпосередньо реалізовував в практичній площині вказівки керуючого органу.

В результаті заходу було запропоновано кілька варіантів вирішення цієї ситуації, серед яких покладання функцій керуючого та координуючого державного органу на Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а функції національного центру з розмінування на Центр розмінування ЗС України.