Заяви ЦДАКР

ЕР ЗВЕРНУЛАСЯ ДО КОМІТЕТУ ВРУ З ПИТАНЬ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ПАРЛАМЕНТСЬКОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦИВІЛЬНОГО КОНТРОЛЮ У СФЕРІ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

Експертна Рада з питань національної безпеки (далі - Експертна Рада) наголошує на необхідності удосконалення в Україні системи демократичного цивільного парламентського та громадського контролю у сфері безпеки і оборони держави.

 

Експертна Рада з питань національної безпеки (далі – Експертна Рада) наголошує на необхідності удосконалення в Україні системи демократичного цивільного парламентського та громадського контролю у сфері безпеки і оборони держави.

Передусім Експертна рада підтримує ініціативу щодо створення Спеціальної комісії Верховної Ради України з питань демократичного цивільного парламентського та громадського контролю у сфері безпеки і оборони держави. При  цьому Експертна рада під час свого засідання 5 червня 2015 року визнала за доцільне рекомендувати здійснити наступні заходи з удосконалення в Україні системи згаданого контролю у вказаній сфері.

  1. Запровадити механізми дієвого впливу Парламенту та суспільства на кадрову політику у сфері безпеки і оборони України. Для цього, зокрема, створити рішенням Парламенту Спеціальну комісію Верховної Ради України з питань демократичного цивільного парламентського та громадського контролю у сфері безпеки і оборони держави (далі – Спеціальна комісія). Надати Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони (далі – Комітет) та Спеціальній комісії повноваження щодо виклику для заслуховування міністрів силових структур, голови Служби безпеки, начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України та керівників розвідувальних органів, а також керівників структур оборонної промисловості і суб’єктів військово-технічного співробітництва. 
  2. Передбачити участь (за згодою) голів Комітету та Спеціальної комісії у діяльності колегій Міністерства оборони, МВС, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки та Національної гвардії України.
  3. Забезпечити більш тісну співпрацю Комітету та Спеціальної комісії з Рахунковою палатою у питаннях контролю в сфері національної безпеки і оборони, зокрема, щодо узгодження планів своєї поточної діяльності, отримання результатів відповідних перевірок тощо.
  4. Утворити при Комітеті та Спеціальній комісії консультативно-дорадчі органи, до роботи яких залучати у якості консультантів незалежних недержавних та закордонних експертів.
  5. Відновити практику проведення виїзних засідань та слухань Комітету та Спеціальної комісії безпосередньо у військових частинах та у підприємствах оборонної промисловості України. Питання участі ЗМІ у згаданих виїзних засіданнях та слуханнях, а також інших заходах Комітету та Спеціальної комісії є прерогативою цих органів парламенту.  
  6. Визначити пріоритетними напрямами контролю з боку Комітету та Спеціальної комісії питання щодо формування та реалізації заходів державних програм реформування та розвитку Збройних Сил, інших військових формувань та спеціальних органів, а також державного оборонного замовлення.
  7. Збільшити кількість та підвищити якість проведення Комітетом та Спеціальною комісією публічних заходів, зокрема, відкритих слухань, круглих столів та конференцій за участю представників громадських організацій, незалежних експертів, ЗМІ тощо.

Крім того, Експертна рада наголошує на необхідності посилення уваги з боку Комітету та Спеціальної комісії до розв’язання нижче означених актуальних проблем національної безпеки і оборони.

Перше. Налагодження системи закритого зв’язку у зоні бойових дій, та якісного покращення системи зв’язку і управління військами (через впровадження АСУ) в цілому у ЗСУ та інших військових формуваннях.

Друге. Налагодження (якісного покращення) системи артилерійської розвідки, включно, замовлення та прискорення виробництва таких систем національної розробки як «Зоопарк» та «Положення-2».

Третє. Налагодження (якісного покращення) системи медичного забезпечення, включно контролю парламентських структур за реабілітацією поранених.

Четверте. Забезпечення дотримання соціальних гарантій учасникам бойових дій та членам сімей загиблих військовослужбовців, розробка та впровадження відповідного «мотиваційного пакету».

П’яте. Впровадження системи західних стандартів у штабах ЗСУ та інших збройних формувань. Формування та дотримання прозорої системи підвищення у посадах відповідно до конкурсів та забезпечення офіцерами і генералами розроблених і офіційно впроваджених вимог. Обговорення можливостей введення в ЗСУ звання «бригадний генерал» та запрошення на окремі конкретні посади в ЗСУ та інших збройних формуваннях іноземних офіцерів та генералів (включно, звільнених у запас у своїх країнах).

Шосте. Покращення підготовки військ та штабів в ЗСУ та інших збройних формуваннях.

Сьоме. Забезпечення належного прискореного переозброєння ЗСУ та інших збройних формувань. Посилення контролю за розробкою і впровадженням пріоритетів переозброєння, включно на етапі створення Державної програми розвитку ОВТ. А також створення вертикалі управління оборонною промисловістю в системі виконавчої влади.

Восьме. Завершення формування належної нормативно-правової бази у сфері національної безпеки і оборони та забезпечення відмови від «ручного» керівництва у ній. Зокрема, рекомендується забезпечити прийняття наступних законів та поправок до законів:

закон про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами (прийняття);

закон про створення озброєнь та військової техніки України (прийняття);

закон про офсетні угоди (або про заборону імпорту ОВТ без офсетних схем) (прийняття);

закон про розвідувальні органи (поправки);

 закон щодо забезпечення прав іноземних інвесторів в оборонну (оборонно-промислову) сферу України.

Дев’яте. Забезпечення звернення до іноземних країн щодо надання додаткової допомоги для забезпечення навчання українських офіцерів і генералів у відповідних навчальних закладах іноземних держав, реабілітації та лікування військовослужбовців ЗСУ та інших збройних формувань після поранень.

Крім того, активізувати роботу щодо забезпечення доступу України до стандартів НАТО і ЄС, каталогів елементної бази та продукції класу «military».

 

Детальніше – у фотгалереї нижче…