Заяви ЦДАКР

ЕКСПЕРТНА РАДА ВИСТУПИЛА ЗА ПРИСКОРЕННЯ СТВОРЕННЯ ЄДИНОГО ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ ОБОРОННИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

Переважна більшість фахівців Експертної ради з питань національної безпеки виступила за створення єдиного органу управління оборонними підприємствами України. Зокрема, під час засідання Експертної ради 24 березня 2015 року за ініціативою Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) відбулося фахове обговорення проблем удосконалення діяльності Кабінету Міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо забезпечення посилення оборони держави, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань озброєнням і військовою технікою, ефективної роботи оборонної промисловості, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами тощо.

Переважна більшість фахівців Експертної ради з питань національної безпеки виступила за створення єдиного органу управління оборонними підприємствами України. Зокрема, під час засідання Експертної ради 24 березня 2015 року за ініціативою Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) відбулося фахове обговорення проблем удосконалення діяльності Кабінету Міністрів, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій щодо забезпечення посилення оборони держави, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань озброєнням і військовою технікою, ефективної роботи оборонної промисловості, здійснення військово-технічного співробітництва з іноземними державами тощо.

Під час дискусії наголошувалося, що діяльність Уряду, Міністерства оборони, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємств оборонної промисловості у сфері переозброєння ЗСУ та інших збройних формувань залишається вкрай незадовільною внаслідок низки причин.

Одна із причин такої ситуації полягає в тому, що вже майже рік у складі Уряду не має першого віце-прем’єр-міністра, до компетенції якого, зокрема, належать питання щодо забезпечення зміцнення національної безпеки і обороноздатності держави, оснащення її Збройних Сил та інших військових формувань, охорони та захисту державного кордону, забезпечення проведення антитерористичної операції, охорони важливих державних об’єктів, цивільного захисту населення, організації спеціального зв’язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом тощо.

В результаті цього неефективною залишається діяльність Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності, який має очолювати перший віце-прем’єр-міністр України. Кабінет Міністрів України досі не визначив пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу, немає Програми розвитку оборонної промисловості як дорожньої карти реформування цього високотехнологічного сектору. На даний час не реалізовано положення Коаліційної угоди щодо утворення при Кабінеті Міністрів України у форматі консультативно-дорадчого органу Міжвідомчої комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу.

У державі відсутня централізована система управління оборонними підприємствами, установами та організаціями.

Суттєвого покращення потребує діяльність Державного концерну «Укроборонпром», підприємств Державного космічного агентства України, оборонних підприємств інших відомств, а також профільних приватних підприємств у частині формування та виконання державного оборонного замовлення.

За підсумками дискусії більшість її учасників вважають за необхідне рекомендувати Президентові України та Прем’єр-міністрові України:

– пришвидшити призначення на посаду першого віце-прем’єр-міністра України, який має активізувати діяльність Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності, а також утворити у форматі консультативно-дорадчого органу Раду з питань діяльності та розвитку оборонної промисловості;

– утворити новий центральний орган виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України з функцією управління та координації діяльності оборонних підприємств України, діяльність якого б спрямовувалася Кабінетом Міністрів України через першого віце-прем’єр-міністра України;

– передати до згаданого центрального органу виконавчої влади при Кабінеті Міністрів України оборонні підприємства усіх установ та організацій.

Узагальнені матеріали та рекомендації учасників дискусії будуть надіслані військово-політичному керівництву держави, а також до Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

Засідання Експертної ради модерував директор ЦДАКР Валентин Бадрак. Активну участь у обговоренні взяли голова громадської організації «Рада реформ національної безпеки» Олександр Кардаков, президент Українського центру розвитку міжнародних економічних відносин Анатолій Пінчук, воєнний експерт, колишній співробітник апарату РНБО України (1992-2011р.р.) Вадим Тютюнник та інші експерти. Крім того, свою позицію висловили запрошені фахівці – народний депутат України Олексій Скрипник, генеральний директор Державного космічного агентства України Олег Уруський (колишній перший заступник міністра промислової політики України та перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром»), перший заступник генерального директора ДК «Укроборонпром» Сергій Пінькас, голова Державної служби експортного контролю України Юрій Терещенко (колишній перший заступник секретаря РНБО України та генеральний директор ДК «Укроборонпром»), заступник директора департаменту економіки оборони та безпеки Мінекономрозвитку України Олександр Кушнерик.

 

ДОДАТКИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

 Про Кабінет Міністрів України

Стаття 2. Основні завдання Кабінету Міністрів України

1. До основних завдань Кабінету Міністрів України належать:

4) розроблення і виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, культурного розвитку, охорони довкілля, а також розроблення, затвердження і виконання інших державних цільових програм;

7) здійснення заходів щодо забезпечення обороноздатності та національної безпеки України, громадського порядку, боротьби із злочинністю, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

9) спрямування та координація роботи міністерств, інших органів виконавчої влади, здійснення контролю за їх діяльністю.

 

Розділ IV 
КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Стаття 19. Загальні питання компетенції Кабінету Міністрів України

1. Діяльність Кабінету Міністрів України спрямовується на забезпечення інтересів Українського народу шляхом виконання Конституції та законів України, актів Президента України, а також Програми діяльності Кабінету Міністрів України, схваленої Верховною Радою України, вирішення питань державного управління у сфері економіки та фінансів, соціальної політики, праці та зайнятості, охорони здоров’я, освіти, науки, культури, спорту, туризму, охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, природокористування, правової політики, законності, забезпечення прав і свобод людини та громадянина, запобігання і протидії корупції, розв’язання інших завдань внутрішньої і зовнішньої політики, цивільного захисту, національної безпеки та обороноздатності.

Стаття 20. Основні повноваження Кабінету Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України:

        …

5) у сфері національної безпеки та обороноздатності:

здійснює заходи щодо охорони та захисту державного кордону України і території України;

здійснює заходи щодо зміцнення національної безпеки України, розробляє та затверджує державні програми з цих питань;

здійснює заходи щодо забезпечення боєздатності Збройних Сил України, визначає у межах бюджетних асигнувань на оборону чисельність громадян України, які підлягають призову на строкову військову службу і навчальні збори;

вживає заходів щодо забезпечення обороноздатності України, оснащення Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;

забезпечує соціальні і правові гарантії військовослужбовцям, особам, звільненим з військової служби, та членам їхніх сімей;

здійснює керівництво єдиною системою цивільного захисту України, мобілізаційною підготовкою національної економіки та переведенням її на режим роботи в умовах надзвичайного чи воєнного стану;

вирішує питання забезпечення участі військовослужбовців України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки у порядку, визначеному законом;

визначає пріоритетні напрями розвитку оборонно-промислового комплексу;

Стаття 26. Відносини Кабінету Міністрів України з Радою національної безпеки і оборони України, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, що утворюються Президентом України

1. Рада національної безпеки і оборони України відповідно до закону координує та контролює діяльність органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони.

Кабінет Міністрів України забезпечує виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України, введених у дію указами Президента України, що відповідають положенням Конституції України.

2. Секретаріат Кабінету Міністрів України відповідає на звернення консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України, надає їм інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.

3. Члени Кабінету Міністрів України, керівники інших органів виконавчої влади за погодженням із Прем’єр-міністром України можуть включатися до складу консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, що утворюються Президентом України для здійснення своїх повноважень, та брати участь у роботі таких органів і служб на громадських засадах.

Стаття 43. Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України

1. Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністр України згідно з визначеним Кабінетом Міністрів України розподілом повноважень:

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

2) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

3) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

4) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

5) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

6) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

7) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

8) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

Стаття 48. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи, що утворюються Кабінетом Міністрів України

1. Кабінет Міністрів України для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.

2. До участі в роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів можуть залучатися державні службовці, а також народні депутати України, науковці та інші фахівці за їх згодою.

3. Завдання, склад та організація роботи консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів визначаються Кабінетом Міністрів України.

4. Для оплати праці фахівців, залучених до роботи в консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, можуть виділятися кошти, передбачені для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України або відповідного центрального органу виконавчої влади.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 5 грудня 2014 р. № 697 
Київ

Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України

Відповідно до статей 42 і 43 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Визначити питання, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України, згідно з додатком 1.

2. Установити, що в разі відсутності:

Прем’єр-міністра України його повноваження здійснює Перший віце-прем’єр-міністр України;

Першого віце-прем’єр-міністра України чи одного з віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють посадові особи згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 р. № 69 “Про визначення питань, що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 24, ст. 736);

пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 12 березня 2014 р. № 69 і від 5 квітня 2014 р. № 85, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2014 р. № 255 “Деякі питання діяльності центральних органів виконавчої влади” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 59, ст. 1597).

 

Прем’єр-міністр України                                                                     А.ЯЦЕНЮК

Інд. 39

 

 

                                                                                                    Додаток 1

                                                                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                                                                       від 5 грудня 2014 р. № 697


ПИТАННЯ, 
що належать до компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України та віце-прем’єр-міністрів України

1. Перший віце-прем’єр-міністр України та віце-прем’єр-міністри України відповідно до статті 43 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”:

забезпечують виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

забезпечують підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядають і погоджують проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяють узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносять пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

беруть участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, мають право бути присутніми на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

забезпечують взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

здійснюють за рішенням Кабінету Міністрів України керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

представляють в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

ведуть переговори і підписують міжнародні договори України відповідно до наданих їм повноважень;

здійснюють інші передбачені законами повноваження.

2. До компетенції Першого віце-прем’єр-міністра України належать питання:

забезпечення зміцнення національної безпеки і обороноздатності України, оснащення Збройних Сил та інших військових формувань;

охорони та захисту державного кордону;

забезпечення проведення антитерористичної операції;

забезпечення участі військовослужбовців України в міжнародних миротворчих операціях з підтримки миру і безпеки;

охорони і забезпечення громадського порядку, особистої безпеки громадян, профілактики правопорушень, боротьби із злочинністю, безпеки дорожнього руху, міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, реєстрації фізичних осіб;

охорони важливих державних об’єктів;

цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, пожежної та техногенної безпеки, рятувальної справи;

діяльності органів юстиції та взаємодії із судовими органами;

сприяння діяльності органів прокуратури;

виконання кримінальних покарань;

координації дій державних органів з питань захисту прав інвесторів, посилення протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств, порушенням земельного законодавства;

координації діяльності у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

організації спеціального зв’язку та захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом;

космічної діяльності;

інші питання у відповідних напрямах діяльності.

 

                                                                                                   Додаток 2

                                                                           до постанови Кабінету Міністрів України

                                                                                      від 5 грудня 2014 р. № 697

 

ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ 
у разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України

У разі відсутності Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністрів України їх повноваження здійснюють:

 

Першого віце-прем’єр-міністра України

Віце-прем’єр-міністр України – Міністр культури Кириленко В.А.

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від від 5 грудня 2014 р. № 696 

Київ

 

Про утворення урядових комітетів та затвердження їх посадового складу

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити такі урядові комітети:

Урядовий комітет з питань соціально-економічного розвитку та європейської інтеграції;

Урядовий комітет з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності;

Урядовий комітет з питань розвитку інфраструктури та екологічної політики;

Урядовий комітет з питань регіонального розвитку;

Урядовий комітет гуманітарного розвитку та соціальної політики.

 

2. Затвердити посадовий склад урядових комітетів згідно з додатками 1-5.

 

Прем’єр-міністр України                                                                     А.ЯЦЕНЮК

Інд. 30

 

Додаток 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 грудня 2014 р. № 696

 


СКЛАД 
Урядового комітету з питань оборони, оборонно-промислового комплексу та правоохоронної діяльності

 

Перший віце-прем’єр-міністр України, голова Урядового комітету

Міністр внутрішніх справ, заступник голови Урядового комітету

Міністр оборони, заступник голови Урядового комітету

Перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Перший заступник Міністра юстиції

Перший заступник (заступник) Міністра закордонних справ

Перший заступник Міністра фінансів

Перший заступник (заступник) Голови СБУ

Перший заступник (заступник) Генерального прокурора України (за згодою)

Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України

Голова Держприкордонслужби

Голова ДКА

Голова ДСНС

Командувач Національної гвардії

Перший заступник Голови ДПтС

Народні депутати України (за згодою)

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про центральні органи виконавчої влади 

Стаття 1. Визначення та система центральних органів виконавчої влади

2. Міністерства забезпечують формування та реалізують державну політику в одній чи декількох сферах, інші центральні органи виконавчої влади виконують окремі функції з реалізації державної політики. 
 
Стаття 5. Утворення, реорганізація та ліквідація міністерств та інших центральних органів виконавчої влади
     … 

4. Міністерство, інший центральний орган виконавчої влади утворюється шляхом утворення нового органу влади або в результаті реорганізації  (злиття, поділу, перетворення) одного чи кількох центральних органів виконавчої влади. 
Розділ III 
ІНШІ ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

Стаття 16.
Центральні органи виконавчої влади
     1. Центральні органи виконавчої влади утворюються для виконання окремих функцій з реалізації державної політики як служби, агентства, інспекції.
     2. Діяльність центральних органів виконавчої влади спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів згідно із законодавством.

      Стаття 17. Завдання центральних органів виконавчої влади

     1. Основними завданнями центральних органів виконавчої влади є:
     1) надання адміністративних послуг;
     2) здійснення державного нагляду (контролю);
     3) управління об'єктами державної власності;
     4) внесення пропозицій щодо забезпечення формування державної політики на розгляд міністрів, які спрямовують та координують їх діяльність; 
    5) здійснення інших завдань, визначених законами України.
 
     2. Центральні органи виконавчої влади можуть здійснювати одне або кілька визначених частиною першою цієї статті завдань.
     У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з надання адміністративних послуг фізичним і юридичним особам, центральний орган виконавчої влади утворюється як служба.
     У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади складають функції з управління об'єктами державної власності, що належать до сфери його управління, центральний орган виконавчої влади утворюється як агентство.
     У разі якщо більшість функцій центрального органу виконавчої влади   складають контрольно-наглядові функції за дотриманням державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, юридичними та фізичними особами актів законодавства, центральний орган виконавчої влади утворюється як інспекція.