Коментарі експертів ЦДАКР – Південний Кавказ

Карабахский передел: новый порядок на Южном Кавказе – В.Копчак в программе «Амбави»