Коментарі експертів Штучний інтелект

Штучний інтелект (AI): що це таке і чому це важливо?

Штучний інтелект (АІ) – унікальний продукт технічного прогресу, що дає змогу машинам вчитися, використовуючи людський і власний досвід, пристосовуватися до нових умов в рамках свого застосування, виконувати різнопланові завдання, які тривалий час були під силу лише людині, прогнозувати події й оптимізувати ресурси різного характеру.

Більшість прикладів використання AI, відомі сьогодні, – від комп’ютерів, що грають у шахи, до автономних роботизованих систем, – все ще залежать від людського фактору і потребують глибокого навчання. Однак, навіть на етапі свого нинішнього прогресу вони глобально впливають на життєдіяльність всього суспільства, формуючи нові уявлення про майбутнє і перспективи розвитку надсучасних технологій.

Коли з’явився АІ?

Вперше алгоритми AI з’явилися в 1960-х роках.  Пристрої, попередньо запрограмовані для найпростіших міркувань, породили ранні платформи для створення цілих експертних і кваліфікованих прогностичних систем. І, не дивлячись на те, що на початкових етапах роботи з такими системами вчені зіштовхнулися з низкою проблем, які, на перший погляд, було неможливо вирішити, – результати численних досліджень принесли свої плоди.

Кілька десятиліть тому розвиток технологій штучного інтелекту гальмувала відсутність впевненості в кінцевому продукті.  На це впливало чимало чинників: надмірна вартість машинного часу, вельми скромні обчислювальні ресурси, обмеженість мов програмування, громіздкість елементної бази тощо. У 1970-80-х роках процес взагалі майже зупинився на фоні фактично повного скорочення належного фінансування.

Однак, завдяки революційним розробкам у сфері напівпровідникової промисловості відбувся прорив у технологіях зберігання та обробки інформації і, як наслідок, – початок відродження епохи розумних машин припав на 1990-ті роки: з появою обмежених систем машинного навчання.  А 2000-і роки ознаменували вже зовсім нову епоху розвитку систем штучного інтелекту

Що вміє АІ сьогодні?

AI автоматизує постійний процес навчання та пошук за допомогою даних.
AI надійно, системно і невтомно виконує великомасштабні комп’ютеризовані завдання. Для такого типу автоматизації людський фактор поки що є необхідним для створення ефективної і правильної системи оборобки ключових запитів і прийняття відповідних рішень. Однак, це не потребує стільки зусиль, як раніше.

AI інтелектуалізує продукт.
AI перетворює стандартні автоматизовані системи на інтелектуальний продукт, що працює на запити користувача. Він є основою для вдосконалення пристроїв шляхом наділення їх можливістю реагувати на потреби, вирішувати певний спектр задач і аналізувати їх. Сучасна автоматизація, розмовні платформи, розумні боти та інтелектуальні машини працюють із величезною кількістю даних для вдосконалення багатьох технологій вдома або на робочому місці.

AI адаптується.
AI розвивається за допомогою алгоритмів прогресивного навчання і формує дані для подальшого програмування. Він самостійно знаходить структуру та закономірності у даних, опрацьовуючи їх таким чином, що фактично сам алгоритм набуває певного вміння. Наприклад, стає класифікатором або предиктором. Можливості такого навчання – безмежні з точки зору використання розумних машин для вирішення широкого спектру задач. Моделі швидко адаптуються при отриманні нових даних, що поступово призводить до повного виключення помилок у реалізації певного автоматизованого процесу.

AI аналізує більш глибокі дані.
Глибокий і ретельний аналіз виводить на поверхню всі потенційні ризики, формує прогнози і попередження, виключає прийняття хибних рішень, запобігає небезнечним ситуаціям при відтворенні певного технічного процесу або подій, формує варіанти їх розвитку і можливі наслідки. При цьому AI вчиться і вдосконалюється.

AI досягає надзвичайної точності.
Це довзоляє використовувати інтелектуальні системи майже в усіх без виключення сферах діяльності людини. Технології задіяні у медицині, агро-промисловому комплексі, торгівлі, машинобудуванні, індустрії розваг, видобувній галузі, будівельному секторі, всіх секторах економіки і промисловості.

АІ оперує величезною кількістю даних.
Коли алгоритми навчаються, – дані стають інтелектуальною власністю. Оскільки роль даних зараз важливіша, ніж будь-коли, вона може створити конкурентну перевагу. Якщо у вас є найкращі дані у певній конкурентній галузі, ви станете кращим на ринку.

Як працює AI?

AI – це широка область навчання, що включає в себе безліч теорій, методів, технологій і практик, а також наступні базові поняття:

Машинне навчання. AI автоматизує побудову аналітичної моделі, збирає, аналізує і використовує статистику даних, формуючи уявлення щодо того, як виконувати певні завдання у різних сферах діяльності.

Нейронна мережа. Це тип машинного навчання, за допомогою якого розумна машина знаходить потрібні зв’язки для корекції виконання поставленої задачі або прийняття заздалегідь правильного рішення у конкретній ситуації.

Глибоке навчання. AI формує величезні багаторівневі нейронні мережі, використовуючи переваги обчислювальної потужності та вдосконалені методи навчання з метою вивчення складних моделей у великій кількості даних. Загально доступні програми включають розпізнавання зображень та мовлення.

Когнітивні обчислення. AI використовує когнітивні обчислення для імітації процесів, що зазвичай виконує людина, інтерпретує зображення та мову, а потім може говорити і діяти послідовно у відповідь.

Комп’ютерне бачення. AI покладається на розпізнавання образів та глибоке вивчення того, що відбувається на зображенні чи відео. Коли машини можуть обробляти, аналізувати та розуміти зображення, вони можуть самостійно інтерпретувати їх і пропонувати власні рішення щодо обробки і використання матеріалу.

Джерело публікації: everest.ua