Відео Заяви ЦДАКР Події

Запитання до майбутнього президента України: Як подолати корупцію в секторі безпеки і оборони?

11 лютого в агенції УНІАН відбулась експертна прес-конференція  Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО), в ході якої було презентовано проект: «Запитання до майбутнього президента України: Як подолати корупцію в секторі безпеки і оборони?».

Експерти НАКО презентували перелік запитань, який отримали кандидати на пост президента України, та онлайн-платформу, де будуть оприлюднені їхні відповіді. В ході презентації виступили: співголова НАКО Володимир Огризко; Олена Трегуб, генеральний секретар НАКО; Андрій Боровик,  виконавчий директор Transparency International Україна; Михайло Самусь, заступник директора ЦДАКР із міжнародних питань.

Тези виступу М.Самуся:

Політика в сфері регулювання діяльності оборонної  промисловості залишається непослідовною і хаотичною.

Не створено урядовий орган, відповідальний за формування та реалізацію оборонно-промислової політики.

Підприємства усіх форм власності вимушені самостійно шукати шляхи вирішення проблем, існуючих в оборонно-промисловій та військово-технічній сферах.

Відсутня чітка система захисту технологій при реалізації спільних проектів з закордонними партнерами. Фактично, зарубіжні партнери не можуть бути впевнені, що їхні технології не будуть передані третім країнам.

На сьогодні не існує чіткої системи координації, управління та нагляду за діяльністю оборонної промисловості. Оборонна промисловість складається з окремих клаптиків.

Приватні підприємства вже виконують більше 50% державного оборонного замовлення. Укроборонпром не є органом виконавчої влади між тим намагається перебрати на себе ряд функції урядового органу і координувати процеси в оборонній промисловості.

Уряд та парламент не можуть ефективно здійснювати функції з координації та нагляду за оборонною промисловістю.

Така ситуація, ручне управління сектором призводить до створення комфортних умов для корупції. При цьому, точкові, окремі, спорадичні, знову ж таки хаотичні рухи з боротьби з корупцією, на моє переконання, не дадуть жодного ефекту.

Я би хотів нагадати класичний підхід до запобігання корупції у секторі безпеки та оборони, в тому числі, й оборонній промисловості.

Цей підхід називається building integrity – виховання добропорядності та цілісності системи.

Тобто, не просто чесне і повне виконання своїх обов’язків чиновниками, бізнесменами, працівниками, але й цілісність (integrity) системи. Цілісність в цьому сенсі означає, що система виконує свої функції, працює справно і згідно із запланованими параметрами. Саме тому, добропорядність і цілісність розглядають як одні з найбільш ефективних інструментів боротьби з корупцією.

Саме через те, що в українській оборонній промисловості відсутня система і відсутня цілісність цією системи, створюються комфортні умови для корупції. І з цією ситуацією можна боротися лише системно.

Тобто, спочатку – створити урядовий орган, який буде відповідати за реалізацію державної оборонно-промислової політики. Якраз цей орган повинен сформувати систему, в якій буде комфортно не корупціонерам, а виробникам оборонної промисловості незалежно від форми власності.

А далі – добиватися цілісності створеної системи. Тобто building integrity. Коротко нагадаю в чому полягає алгоритм побудови цілісності у оборонній промисловості.

– Оцінка ризиків і план дій, Формування повної законодавчої бази, Достатнє бюджетне планування, Навчання і підготовка зпитань виховання доброчесності.

– Контроль і нагляд. Щоб гарантувати успіх довгострокових зусиль по вихованню доброчесності, необхідно створити систему нагляду. Вона може включати механізми внутрішнього і зовнішнього контролю, до яких відносяться інспектори, комітети з питань контролю, аудитори і омбудсмен. Важлива роль в цьому процесі належить депутатам парламенту і уряду. Громадянське суспільство і ЗМІ повинні мати доступ до інформації та право контролювати ОПК.

Таким чином, на цей час, варто вимагати від кандидатів в Президенти України розуміння суті потрібних змін – не здійснення точкових кроків, які не дадуть жодного ефекту в боротьбі з корупцією в умовах розбалансованої галузі оборонної промисловості, а створення системи і побудови цілісності цієї системи з формуванням ефективних процедур нагляду.

Відео заходу можна переглянути на УНІАН

Детальніше читайте на УНІАН