Коментарі експертів

Битва за вплив

У таких країнах, як росія та Китай, відсутність чесної політики створює серйозну проблему для демократичних принципів і управління. Політична конкуренція, наріжний камінь демократичних систем, має важливе значення для сприяння підзвітності, прозорості та чуйності на потреби та вподобання громадян. Однак у цих країнах справжню політичну конкуренцію часто пригнічують або маніпулюють, що перешкоджає обміну ідеями та представленню різноманітних інтересів.

У росії та Китаї вибори часто розглядаються як звичайна формальність, а не справжнє поле політичного змагання. Партії та кандидати можуть зіткнутися з обмеженнями, цензурою чи примусом, що обмежує їхню здатність брати участь у значущій агітації, мобілізації та залученні виборців.

Придушення політичного інакомислення в цих країнах пригнічує дебати та обговорення критичних питань політики. Різноманітні ідеологічні погляди та пріоритети часто маргіналізуються або замовчуються, позбавляючи громадян можливості брати участь у конкуруючих баченнях управління та суспільного розвитку.

Конкурентна природа політики, яка служить стримуванням урядової влади, часто підривається в росії та Китаї. Опозиційні партії, організації громадянського суспільства та незалежні засоби масової інформації зазнають суворих обмежень або переслідувань, що перешкоджає їхній здатності перевіряти дії уряду та притягувати посадовців до відповідальності.

У цих країнах нехтують важливістю дотримання демократичних норм і принципів. Чесність виборів, свобода вираження поглядів і верховенство права часто порушуються, створюючи середовище, яке не сприяє чесній і вільній політичній конкуренції в рамках демократичних систем.

Відсутність чесної політики в росії та Китаї загострює такі проблеми, як поляризація, популізм та інституційна ерозія. Без міцних інституцій, громадянської активності та відданості демократичним цінностям вирішення цих викликів стає дедалі складнішим.

Відсутність чесної політики в таких країнах, як росія та Китай, підриває фундаментальні принципи демократії. Придушуючи справжню політичну конкуренцію та нехтуючи демократичними нормами, ці країни ризикують підірвати структури управління, результати політики та суспільний розвиток. Прийняття принципів справедливості, прозорості та підзвітності має вирішальне значення для сприяння демократичному оновленню та інклюзивному управлінню в цих контекстах для забезпечення життєздатності та стійкості демократичних систем.

Ключові слова