Поиск по сайту:

Геннадій АНДРОЩУК

Должность: Головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

Андрощук Геннадій Олександрович, Головний науковий співробітник, завідувач лабораторії правового забезпечення розвитку науки і технологій НДІ інтелектуальної власності Національно академії правових наук України. Має вищу технічну та юридичну освіту, кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри інтелектуальної власності Інституту інтелектуальної власності Національного університету "Одеська юридична академія", кафедри економічної теорії Національного університету "Києво-Могилянська академія". Автор 10 винаходів і 87 рацпропозицій в галузі технології машинобудування. Працював начальником управління Державного патентного відомства України, начальником П'ятого управління досліджень і розслідувань (захист від недобросовісної конкуренції) Антимонопольного комітету України, головним науковим консультантом секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Пройшов підготовку у Всесвітній організації інтелектуальної власності (ВОІВ), в Європейському та Євразійському патентних відомствах, відомствах інтелектуальної власності США, Великобританії, Німеччини, Фінляндії, стажувався у Польщі, Бельгії, Швейцарії, Китаї. Активно працює в області законотворчості, співавтор основних законів у сфері науково-технічної та інноваційної діяльності, інтелектуальної власності. Автор (співавтор) 30 монографій та понад 400 наукових робіт з економіко-правових проблем інноваційної діяльності, інтелектуальної власності, економічної безпеки, конкурентного права, трансферу технологій. Експерт ВОІВ, ЄС, МПА СНД, заст. головного редактора журналу "Інтелектуальна власність", член редколегій журналів "Теорія і практика інтелектуальної власності", "Економіка та держава", "Винахідник і раціоналізатор," "Вестник патентного поверенного". Нагороджений Дипломом Спілки юристів України, почесним знаком Міністерства освіти і науки України "За наукові досягнення", Почесною грамотою МПА СНД, відзначений Подякою Апарату Ради національної безпеки і оборони України, орденом МПА СНД "Содружество", Почесною грамотою Верховної Ради України E-mail: h.androshchuk@ndiiv.org.ua