Поиск по сайту:

Публикации экспертов

БРАЗИЛИЯ И УКРАИНА – «ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО»
За 18 лет сотрудничества Украине и Бразилии удалось достичь многого. Начиная с момента установления дипломатических отношений, 11 февраля 1992 года, страны заключили более 70 двусторонних нормативно-правовых документов, и еще целый перечень готов к подписанию. Из-за мирового кризиса в 2009 году объемы двусторонней торговли с Бразилией сократились более чем вдвое. Общий объем торговли упал с $1 млрд до $496 млн. Объем экспорта снизился в четыре раза – до $118 млн, а импорта – до $378 млн. Такие цифры были вызваны мировым финансовым кризисом. Однако по итогам первых 6 месяцев 2010 г. динамика двусторонней торговли стала выравниваться. Товарооборот за этот период составил $338,1 млн. Экспорт из Украины в Бразилию увеличился в 3,5 раза и составил $128,2 млн, импорт в Украину вырос на 37,6% и достиг $209,9 млн. Несмотря на большое расстояние между странами, сегодня есть все условия для плодотворного сотрудничества. Причем оно может касаться не только гражданской, но и военной сфер. После наблюдавшейся в последнее время стагнации, бразильский рынок вооружения стал демонстрировать серьезные перспективы. Эксперты прогнозируют, что в связи с нарастанием межгосударственных противоречий в регионе и конфликтами в соседних странах, способными дестабилизировать ситуацию в бассейне Амазонки, основное внимание бразильское правительство будет уделять закупке техники, необходимой для обеспечения безопасности. В этом направлении Украина может стать для Бразилии хорошим партнером. Сегодня Бразилия является наиболее мощным и самым влиятельным государством в регионе, активным игроком на международной арене.
Все публикации
Деятельность ЦИАКР
09 февраля 2017 11:31

ЦДАКР НЕ ПІДТРИМАВ ВВЕДЕННЯ ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ І ВИРОБНИКІВ ОВТ

8 лютого 2017 року Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння взяв активну участь у засіданні Комітету з питань промислової політики та підприємництва, який розглянув ймовірність введення ліцензування для розробників і виробників озброєння та військової техніки. ЦДАКР не підтримав введення ліцензування для розробників і виробників озброєння та військової техніки та направив до Комітету з питань промислової політики та підприємництва відповідну аналітичну записку з роз’ясненням позиції аналітичного центру.

Після обговорення Комітет з питань промислової політики та підприємництва рекомендував доопрацювати проект Закону № 5698 від 23.01.2017 про внесення зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї.

Суть проекту полягає у відновленні ліцензування господарської діяльності у сфері ОВТ, скасованого в 2015 році. Депутатами було акцентовано намагання просунути законопроект №5698 як «чисту копію» законопроекту №2039, який був визначений комітетом як недоцільний.

У своїй промові голова Комітету ВРУ з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк наголосив, що відсутність ліцензії не означає відсутності державного нагляду. Зокрема, за його словами, ліцензування для розробників та виробників ОВТ дублюватиме вже існуючий нагляд за профільними підприємствами, який відбувається при реєстрації підприємства, при організації режиму секретності, при проходженні процедури воєнної прийомки та визначенні результатів відомчих випробувань. Крім того, за його словами, без контролю держави неможлива зовнішньоекономічна діяльність оборонної продукції.

Керівник ЦДАКР Валентин Бадрак у своєму виступі зазначив про неприпустимість шляхом ліцензування знижувати потенціал приватних підприємств ОПК. Він додав, що нині дві третини річних обсягів оборонних виробництв здійснюється приватними підприємствами, та водночас вони функціонують у державі в нерівних умовах з державними підприємствами.

Представниками Комітету ВРУ було визнано важливість ліцензування оборонної продукції, озброєнь та техніки, особливо для сучасних реалій, коли Україна була втягнута в воєнний конфлікт, але даний законопроект, на думку більшості учасників, не забезпечує прозорість дій, що в свою чергу потенційно може призвести до корумпованих схем в майбутньому. Однак було визнано, що до головного недоліку відноситься процедура набуття ліцензування, яку вітчизняним виробникам доводиться отримувати роками. В Україні відсутня стратегія розвитку оборонної промисловості, її цілі та пріоритети. І такий  законопроект про ліцензування - це доказ необхідності використання системного підходу. Все це доводить, що Україні потрібне здорове та прозоре конкурентне середовище держ- і приватних компаній в ОПК, а отже й вдосконалений законопроект.

Учасниками було визначено актуальність даного питання та основні недоліки законопроекту. Саме тому було ініційовано створення робочої групи з опрацювання законопроекту № 5698, в яку можуть увійти не тільки депутати, але й представники  приватних підприємств ОПК, незалежні експерти. Так, ЦДАКР має намір увійти в робочу групу з метою спрощення механізму набуття ліцензій та виключення корупційних схем,які будуть чітко прописані в законі а отже гарантуватимуть дієвість у практичній площині.

АНАЛІТИЧНА ЗАПИСКА

Голові Комітету Верховної Ради України

 з питань промислової політики та підприємництва

Галасюку В.В.

ШАНОВНИЙ ВІКТОРЕ ВАЛЕРІЙОВИЧУ!

Фахівцями Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР) додатково опрацьоване питання оцінки проекту Закону про внесення Зміни до Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" щодо провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки та  боєприпасів до неї проведено додаткові консультації та обговорення в експертному середовищі. В результаті фахівці ЦДАКР та Ліги оборонних підприємств дійшли наступного висновку.

Враховуючи наявність категоричних позиції низки фахівців та керівників підприємств, а також об’єднань (асоціацій виробників озброєння та військової техніки), існують об’єктивні підстави відкликати проект Закону України “Про внесення зміни до Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності” щодо провадження господарської діяльності у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї” з метою доопрацювання за участю представників недержавних підприємств ОПК та фахівців аналітичних структур у бік спрощення механізму набуття ліцензій

Крім того, варто зауважити, що низка керівників приватних оборонних підприємств категорично проти повернення до ліцензування, апелюючи до факту, що воно дублює вже існуючу систему нагляду за профільними підприємствами. Зокрема, нагляд держави відбувається при реєстрації підприємства, при організації режиму секретності, а також при позначенні відповідальності за порушення умов виробництва та реалізації. Крім того, будь-яка передача або реалізація ОВТ неможлива проходження процедури воєнної прийомки та визначення результатів відомчих випробувань. Зарегульованість цієї сфери, наполягають на приватних підприємствах ОПК, призведе до корупції та зниження потенціалу оборонних підприємств.